داروخانه آنلاین دکتر ایزدی

قرص آگنوگل

قرص آگنوگل
نام محصول:
قرص آگنوگل
شرکت سازنده:
گل دارو
دسته بندی:
انواع داروهای گیاهی
قیمت کالا:
16500 تومان

توضیحات:
محصول قرص آگنوگل

ختلالات يائسگی وگرگرفتگی ، اختلالات قاعدگی( آمنوره ثانوی ، خون ريزيهای رحمی) ، اختلالات قـبـل از قـاعـدگـی ( سـردرد ، طـپـش قـلـب ، سـرگـيـجـه ) ، درد پستان ، گالاکتوره ، نازائی به علت هايپرپرولاکتينمی ، تنظيم قاعدگی
اجزاء فــــــرآورده :
هرقرص روکـــــش دار محتوی عصاره خشک ميوه گياه پنــــــج انـــگشت (Vitex –agnus castus) به ميزان 8/4 – 2/3 ميليگرم می باشد.
استاندارد شده :
بر حسب 58/0- 42/0 ميلی گرم آکوبين در هر قرص .
مواد موثره:
فلاونوئيدها ( کاستيسين ، پن دولتين ،کريزوفانول D )، الکالوئيدها ( ويتيسين ، ايريدوئيد های آکوبين و اگونوزيد) .ويتکسين و ايزو ويتکسين از مهمترين فلاونهای محلول درآب هستند(4).
آثار فارماکولوژی و مکانيسم اثر :
گياه پنج انگشت ، گياهی است با خاصيت فيتواستروژنيک که درحين يائسگی بکار ميرود . امروزه معلوم شده است که مواد موثره اين گياه با تاثير روی هيپوفيز ترشح پرولاکتين را کاهش ميدهد . اين اثر منجر به تحريک هورمونهای گونادوتروپ FSH و LH ميشود که در درمان اختلالات قاعدگی مفيد است . بررسی های انجام شده توسط چندين گروه تحقيقاتی نشان داده است که عصاره اين گياه پيوند گيرنده های استروژن ميشود و دارای اثر استروژنيک است . اين گياه قادر است گرگرفتگی ، احتباس مايعات ، افسردگی و ديگر علائم يائسگی را برطرف سازد . زيادی ترشح پـرولاکـتـيـن ممکن است موجب تورم و درد پستان شود (1) . مطالعات نوين نشانداده اند که مـيــوه گيـاه پنج انگشت سطح خونی پرولاکتين را از طريق اثر روی گيرنده های دوپامين کاهش ميدهد (2) . عصاره گياه پنج انگشت همچنين بطور مفيدی اختلال فاز لوتئينی را برطرف می سازد . اين اختلال شدن دوره سيکل قاعدگی ميشود که بـعـلت ناکافی بـودن تـرشـح پروژسترون بوجود می آيد و اين حالت از کم کاری جسم زرد حاصل ميگردد. ترشح پرولاکتين از لب قدامی هيپوفيز توسط دوپامين کاهش می يابد و هورمون آزاد کننده تيروکسين(TRH) ترشح آنرا تحريک می نمايد . در مطالعات بالينی متعدد ، نشانداده شده است که عصاره ميوه گياه پنج انگشت سندرم پيش قاعدگی ، بخصوص التهاب و درد پستان را برطرف می سازد(3) .

طریقه‌ی مصرف:
محصول قرص آگنوگل

روزی 1 قرص بعد از غذا . اين مقدار ممکن است در چندين ماه متوالی تا بهبود علائم حتی در زمان خونريزی ماهيانه مصرف گردد . برای برطرف کردن علائم يائسگی روزی يک قرص مصرف ميشود .
مواردمنع مصرف ونکات قابل توصيه:
اين دارو نبايد همراه باداروهای پروژسترونیوقرصهای ضدآبستنی مصرف شود .
عوارض جانبی :
به ندرت خارش ، بثورات کهيری شکل ، تهوع ، اختلالات گوارش ، اکنه ديده ميشود
مصرف در حاملگی و شيردهی :
توصيه نمی گردد.

تداخلات داروئی :
همراه با انتاگونسيت های دوپامين نبايدمصرف گرددزيرا اثرآنراکاهش می دهد.

تمامی محصولات داروخانه آنلاین دکتر ایزدی دارای مجوز وزارت بهداشت بوده و با بهترین قیمت و تضمین اصالت، مستقیما از داروخانه تامین می گردند.


محصولات مرتبط:
نظرات و سوالات کاربران: